Ενημέρωση Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ

  • Δημοσιεύτηκε: Τετ, 29/09/2004 - 12:00πμ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ
Θεσσαλονίκη 12 Σεπτεμβρίου 2004
Στο συντονιστικό συζητήθηκαν δύο θέματα:
α) Η διεξαγωγή του 3ου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ στο Λονδίνο και ορισμένα προβλήματα που αφορούν την πραγματοποίηση του 4ου στην Αθήνα και
β) ο προγραμματισμός της δράσης του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ.


Α) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ
* Το 3ο Ευρ. Κοιν. Φόρουμ θα γίνει στο Λονδίνο από τις 14 έως τις 17 Οκτωβρίου.
* Το Ελ. Κοιν. Φόρουμ συμμετέχει σε αρκετά σεμινάρια τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο site του Φόρουμ, καθώς και το κόστος συμμετοχής και άλλες λεπτομέρειες.
* Η ημερομηνία διεξαγωγής του 4ου Ευρ. Κοιν. Φόρουμ στην Αθήνα δεν έχει οριστικοποιηθεί, με πιθανότερες το Νοέμβριο 2005 ή τον Μάρτιο 2006 (όλοι/ες που συμμετείχαμε στο συντονιστικό συμφωνήσαμε να επιμείνουμε να γίνει το Νοέμβριο του 2005).
* Αποφασίσαμε να γραφτεί κείμενο από το Ελ. Κοιν. Φόρουμ στο οποίο θα ασκείται κριτική τόσο στο υψηλό κόστος συμμετοχής στο Λονδίνο όσο και σε γενικότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότησή του.
* Θα γίνει καμπάνια για το Λονδίνο και οι συμμετοχές στην αποστολή του Ελ. Κοιν. Φόρουμ πρέπει να οριστικοποιηθούν ως την 1η Οκτωβρίου.

Β) Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ

Τόσο από την εισήγηση, όσο και από πολλές τοποθετήσεις τονίστηκαν η μεγάλη κάμψη του Φόρουμ την προηγούμενη χρονιά, στο πλαίσιο και της συνολικότερης ύφεσης του αντιπαγκοσμιοποιητικού κινήματος μετά την εισβολή στο Ιράκ αλλά και της ειδικότερης ελληνικής συγκυρίας (εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές κ.λ.π.), η αδρανοποίηση πολλών τοπικών Φόρουμ, η γενική αμηχανία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της νέας περιόδου μετά την κινηματική δράση του εξαμήνου της ελληνικής προεδρίας στην Ε.Ε. και βεβαίως η αδυναμία να υπερβούμε τη φάση του «μετώπου αριστερών οργανώσεων» στην κατεύθυνση ενός πραγματικά κοινωνικού Φόρουμ.

Η προσπάθεια ανάκαμψης του Ελ. Κοιν. Φόρουμ προϋποθέτει:

* Την επανενεργοποίηση των τοπικών Φόρουμ.
* Την πραγματοποίηση πανελλαδικών εκστρατειών με συγκεκριμένους άξονες.
* Την εμβάθυνση της σχέσης του Φόρουμ με τις κάθε είδους συλλογικότητες που δρουν στις τοπικές κοινωνίες και την ενίσχυση των θεματικών δικτυώσεων σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλαδικό πεδίο.

1) Επανενεργοποίηση τοπικών Φόρουμ

Προτείνουμε:
α) Άμεση σύγκληση συνελεύσεων των τοπικών Φόρουμ για την εκπόνηση προτάσεων σχετικά με τη δική τους παρέμβαση και τη συνολική δράση του Ελ. Κοιν. Φόρουμ, την καταγραφή του «κινηματικού δυναμικού» της περιοχής και την αναζήτηση μορφών συνάντησης και κοινής δράσης με το σύνολο αυτού του δυναμικού ή τμήματα του.
β) Πραγματοποίηση περιφερειακών συντονιστικών ως το τέλος Οκτωβρίου με περιεχόμενο τη συστηματοποίηση της συνεργασίας των τοπικών Φόρουμ σε ειδικά και γενικά ζητήματα (από την αντιμετώπιση της λεηλασίας που κάνουν τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα μέχρι την υποδοχή προσφύγων) και την προετοιμασία για την πανελλαδική συνάντηση. Σε αυτό το πλαίσιο τακτική διεξαγωγή και παναττικών συναντήσεων του Φόρουμ, στήριξη από το Φόρουμ Θεσσαλονίκης της προσπάθειας ανασυγκρότησης των τοπικών Φόρουμ της Βόρειας Ελλάδας.
γ) Διεξαγωγή της πανελλαδικής Συνάντησης του Ελ. Κοιν. Φόρουμ το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου με θέματα τον προσανατολισμό του Φόρουμ και την οργάνωση του 4ου Ευρ. Κοιν. Φόρουμ στην Αθήνα. Για τις ανάγκες αυτού του στόχου είναι προφανές ότι το Ελ. Κοιν. Φόρουμ, όχι μόνο πρέπει να λειτουργήσει πανελλαδικά αλλά και να οργανώσει ουσιαστικές δικτυώσεις, ώστε να αποφύγει τους σοβαρότατους κινδύνους γραφειοκρατικοποίησης, τεχνοκρατισμού και υδροκεφαλισμού.

2)Πανελλαδικές εκστρατείες

Προτείνουμε:
α) Με αφορμή συγκεκριμένες αιχμές, καμπάνιες ενάντια στην κυβερνητική λιτότητα και τον κρατικό αυταρχισμό, με προβολή συγκεκριμένων αιτημάτων, ανάπτυξη πρωτοβουλιών ταξικής αλληλεγγύης και πραγματοποίηση κινηματικών παρεμβάσεων (π.χ. ενάντια στις κάμερες).
β) Συνέχιση της καμπάνιας μας ενάντια στον πόλεμο με τις αιχμές του Ιράκ και της Παλαιστίνης, αλλά και «ειδικότερες» όπως η προγραμματισμένη επίσκεψη Πάουελ στην Ελλάδα.
γ) Κλιμάκωση της δράσης μας κατά του ρατσισμού, που αποτέλεσε τον πλέον πετυχημένο τομέα της δουλειάς του Φόρουμ την προηγούμενη περίοδο.
δ) Καμπάνια ενάντια στο Ευρωσύνταγμα.

3)Τοπικές και θεματικές δικτυώσεις

Στο συντονιστικό συζητήθηκε ιδιαίτερα το ζήτημα των τοπικών και θεματικών δικτυώσεων ως αναγκαίας και επείγουσας προϋπόθεσης τόσο για την ουσιαστική λειτουργία του Ελ. Κοιν. Φόρουμ (δηλαδή το μετασχηματισμό του σε χώρο συνάντησης κοινωνικών χώρων και συλλογικοτήτων, «εργαλείο» συντονισμού και πολιτικοποίησης τους και, παράλληλα, ώσμωσης όλου αυτού του δυναμικού με τις πολιτικές και τις θεματικές οργανώσεις που ήδη συμμετέχουν στο Φόρουμ) όσο και για την επιτυχία του 4ου Ευρ. Κοιν. Φόρουμ στην Αθήνα.
Θεωρούμε ότι τόσο στα τοπικά Φόρουμ όσο και στα περιφερειακά συντονιστικά, είναι δυνατό να επιδιωχθούν θεματικές δικτυώσεις κατ� αρχάς με τοπική εμβέλεια και στη συνέχεια περιφερειακή και πανελλαδική, τουλάχιστον στους εξής τομείς: εκπαίδευση, υγεία, συμβασιούχοι/ επισφαλώς εργαζόμενοι, γυναικείο, μεταναστευτικό/ αντιρατσιστικό, αγρότες, μεταλλαγμένα, ρύπανση περιβάλλοντος/ λεηλασία της δημόσιας γης.
Είναι βέβαιο ότι αυτή η πρωτόγνωρη για μας διαδικασία, όσο δύσκολη κι αν φαίνεται, είναι η μόνη που μπορεί να αναζωογονήσει τη γενική πολιτική μας δουλειά, δίνοντας μας την ευκαιρία να συνδεθούμε με ευρύτερο κόσμο και να δώσουμε συγκεκριμένες μάχες με απτά αποτελέσματα.

Θεματικές: 
Κατηγορίες: