Τα κοινωνικά ιατρεία και ο ρόλος τους στην ανασυγκρότηση του κινήματος

Τα κοινωνικά ιατρεία και ο ρόλος τους στην ανασυγκρότηση του κινήματος (Δελτίο Θυέλλης Τεύχος 38 - Απρίλιος 2014)

  • Δημοσιεύτηκε: Τρί, 15/04/2014 - 6:57μμ

Ημνημονιακή πολιτική στην Υγεία έχει σε προχωρημένο βαθμό καταφέρει αυτό που υπήρξε στόχος της από την αρχή: Να εξαφανίσει την έννοια της δωρεάν παροχής στην περίθαλψη, να πετάξει εκτός των κρατικών νοσοκομείων όλους τους ανασφάλιστους, να κλείσει εκατοντάδες δημόσιες δομές πρόνοιας και περίθαλψης και να δημιουργήσει έτσι (πέρα από την προφανή δραστική μείωση των κοινωνικών δαπανών) συνθήκες ακώλυτης κερδοφορίας για το ιδιωτικό επιχειρηματικό κεφάλαιο, όχι μόνο από τη διακίνηση του φαρμάκου, των αναλώσιμων και του ιατροτεχνικού εξοπλισμού, αλλά και από την ίδια την παροχή της υγειονομικής υπηρεσίας. Με συμπιεσμένη, δε, προς τα κάτω την επιστημονική - εργατική δύναμη (αξιοποιώντας την τεράστια ανεργία των νέων γιατρών και νοσηλευτών), μπορεί μέσα σε συνθήκες κρίσης να εξασφαλίσει ρυθμούς υψηλής κερδοφορίας, παρά τη διατήρηση σταθερού ή και με μικρή πτώση του συνολικού του τζίρου.

 Το κακό είναι πως όλα αυτά δεν έφεραν το γενικευμένο ξεσηκωμό των λαϊκών στρωμάτων, καθώς χιλιάδες ανασφάλιστοι παρακολούθησαν τα τελευταία τρία χρόνια με παθητικότητα το δολοφονικό αποκλεισμό τους από την περίθαλψη. Πληρώθηκαν εδώ τα λάθη και οι μεγάλες αδυναμίες της τελευταίας 20ετίας που αφορούσαν και το συντεχνιασμό των υγειονομικών αλλά και τη στάση της κοινωνίας, η οποία διολίσθησε στο να βλέπει την περίθαλψη ως μια οποιαδήποτε καταναλωτική παροχή του κράτους που εύκολα εντασσόταν σε ρουσφετολογικές προσεγγίσεις ή σε χυδαία αγοραίες λογικές. Βέβαια, αιτία της παθητικότητας και της καρτερίας των ασθενών θεωρείται και το παραλυτικό σοκ που προκαλούν στις μάζες τα απανωτά χτυπήματα της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και η τεράστια αντιστροφή της πραγματικότητας από τα ΜΜΕ.