Πορεία στο Βόλο ενάντια στις διώξεις, ενάντια στις ρεβανσιστικές αστυνομικές μεθοδεύσεις απέναντι στους εξεγερμένους του Δεκέμβρη - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Θόλος) - 11:00πμ

  • Δημοσιεύτηκε: Παρ, 29/05/2009 - 1:40πμ