ΕΡΤ3 για την κοινωνία... με την κοινωνία

  • Δημοσιεύτηκε: Παρ, 21/11/2014 - 12:53μμ

Δεκαεπτά μήνες συνεχόμενου αγώνα, που εκτός από κούραση και αγωνία για το αύριο φέρνουν και νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον κινηματικό χώρο. Η γενικότερη ύφεση των κινημάτων αλλά και των κινητοποιούμενων εργαζόμενων δεν απογοήτευσε τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους της ΕΡΤ3. Δύο σημαντικά γεγονότα συνέβησαν, αλλά δυστυχώς δεν πήραν την πρέπουσα δημοσιότητα.
Το πρώτο αφορά τη δημιουργία (από τη συνέλευση αγωνιζόμενων εργαζομένων στην ΕΡΤ3) του κειμένου «Ποια ΕΡΤ θέλουμε»*. Καθορίζοντας τις βασικές αρχές, όπως πολυφωνία στην ενημέρωση και τον πολιτισμό, έλεγχος της εξουσίας και δημιουργία ενός βήματος έκφρασης για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες (οι οποίες ως σύνολο είναι η πλειονότητα της κοινωνίας), δίνουμε τις κατευθύνσεις για μια άλλη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα ευρύ λειτουργικό πλαίσιο, ασχοληθήκαμε σχεδόν με όλους τους τομείς που την καθορίζουν. Τονίζοντας ότι η ενημέρωση και ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα, ζητάμε η χρηματοδότησή της να γίνεται από τους πολίτες με το ανταποδοτικό τέλος (εξασφάλιση ανεξαρτησίας), αλλά με κοινωνικά κριτήρια. Στη διοίκηση ζητάμε να παίζει αποφασιστικό ρόλο η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, ενώ η όλη διοικητική δομή να χάσει τα εξουσιαστικά της χαρακτηριστικά και να λειτουργεί σε δημοκρατικό πλαίσιο (κυκλική εναλλαγή, ανακλητότητα εκλεγμένων), περισσότερο για να συντονίζει παρά να διοικεί (με την κυριαρχική έννοια του όρου). Να μην υπάρχουν εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων.
Το παραγόμενο προϊόν μιας τέτοιας ραδιοτηλεόρασης, που θα ενσωματώσει με νομικό αλλά και πρακτικό τρόπο τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δεν μετασχηματίζεται αυτόματα σε δημόσιο αγαθό.  Επειδή ό,τι θεωρούμε δημόσιο αγαθό δεν σημαίνει ότι αυτό όντως είναι τέτοιο. Πρέπει να δημιουργήσουμε τους όρους για να γίνει δημόσιο. (Αυτό αφορά και τα άλλα λεγόμενα δημόσια αγαθά, όπως παιδεία, υγεία, περιβάλλον, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.). Ο πιο βασικός όρος είναι να συμμετέχει η οργανωμένη κοινωνία στην παραγωγή του, κυρίως μέσα από τη συνδιαμόρφωση της φιλοσοφίας του παραγόμενου προγράμματος. Θέλοντας να αποφύγουμε τους παραγοντισμούς και το να γίνει η ΕΡΤ βήμα προβολής «αρχόντων», έτσι όπως ήταν παλιά, προτείνουμε στο κείμενό μας αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες εμπλοκής της κοινωνίας.


Αυτό αφορά και το Σύλλογο Φίλων και Αλληλέγγυων στην αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ3, το δεύτερο σημαντικό γεγονός της χρονιάς στο πλαίσιο του αγώνα στην ΕΡΤ3. Η ανάγκη των αγωνιζόμενων εργαζόμενων για κοινό βηματισμό με τις κινητοποιημένες ομάδες και τους ενεργούς πολίτες, αλλά και η ανάγκη για συμμετοχή της οργανωμένης κοινωνίας στη δημόσια ραδιοτηλεόραση δημιούργησε αυτή τη συλλογικότητα. Βρισκόμαστε στην αρχή αυτού του πρωτόγνωρου εγχειρήματος, του οποίου τα πρώτα βήματα είναι δύσκολα μιας και δεν υπάρχει κάποιο προηγούμενο να μας δείξει τον δρόμο. Οι περισσότεροι φόβοι εκκινούν από το να καταντήσει γραφειοκρατικό θεσμικό όργανο, μακριά από κινηματικές διαδικασίες. Οι κοινές μας δράσεις, τόσο για να αναδείξουμε στην πόλη το ζήτημα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης όσο και για να απαντήσουμε στα οικονομικά προβλήματα του αγώνα, πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουν τις όποιες αγκυλώσεις δημιουργούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις για την άλλη ΕΡΤ. Αυτό θα γίνει πιο σίγουρο αν διεκδικήσει η κινητοποιούμενη κοινωνία τη συμμετοχή της στο εκπεμπόμενο πρόγραμμα.
Θέλοντας οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3 να προχωρήσει η διαδικασία εμπλοκής της κοινωνίας στο παραγόμενο προϊόν υλοποιούν την ιδέα μέσα από το σχέδιο των θεματικών εκπομπών.
Αυτό αφορά διαδικασίες βάσης, όπου αλληλέγγυοι και εργαζόμενοι συγκροτούν μια ανοιχτή συνέλευση σε κάθε θεματική εκπομπή. Συζητούν και αποφασίζουν όλοι μαζί το περιεχόμενο της εκπομπής και αναλαμβάνουν την ευθύνη της υλοποίησής της. Φυσικά την τεχνογνωσία την έχουν οι εργαζόμενοι, αλλά τις ιδέες, τη φαντασία, τη δημιουργία του καινούργιου, τον αυθεντικό λόγο του υποκειμένου, τα έχουν όλοι. Να ξαναδούμε τη δημοσιογραφική λειτουργία στο κομμάτι που λειτουργεί ως διαμεσολάβηση του λόγου των υποκειμένων στο δημόσιο βήμα. Να σημειώσουμε ότι από τους εργαζόμενους υπάρχει η διάθεση για δημιουργία διαδικασιών αυτομόρφωσης με όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να είναι εφικτή η συμμετοχή τους και σε «τεχνικά» κομμάτια της παραγωγής. Οι διαφωνίες θα υπάρξουν, αλλά γι' αυτό λειτουργούμε αμεσοδημοκρατικά, αποβλέποντας στη σύνθεση των απόψεων που θα παράξει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό.
Η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Αναμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα στον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό αέρα.
Η νίκη είναι κοντά, επειδή εμείς βαδίζουμε προς αυτήν.        

Μιχάλης Κωνσταντινίδης,   Κώστας Μπόρτσης

 

Θεματικές: